.XSN файлово разширение

Тип на файла InfoPath Form Template File

РазработчикMicrosoft
популярност3.0
категорияФайлове с оформление на страници
форматДвоичен X

двоен

Този файл се записва в двоичен формат, което изисква специална програма за четене на съдържанието му.

Какво е XSN файл?

Шаблон за формуляри, използван от Microsoft InfoPath, програма за проектиране и създаване на формуляри; записан като компресиран .CAB (шкаф) файл, който съдържа множество файлове. Повече информация

XSN файловете включват файл (.XSD), .XSL стилов лист, .JS или .VBS скриптови файлове и графични файлове, използвани от интерфейса на формуляра. От XSN файловете могат да бъдат извлечени отделни файлове, като изберете File (Файл) → Extract Form Files (Форматиране на файлове) в InfoPath.

Програми, които отварят XSN файлове

Windows
Microsoft InfoPath

Препоръчано

.DCM файлово разширение
2019
.DX файлово разширение
2019
.BOK Разширение на файла
2019