.WPF разширение на файла

Тип на файла WordPerfect формуляр

РазработчикCorel
популярност1.8
категорияФайлове с данни
форматДвоичен X

двоен

Този файл се записва в двоичен формат, което изисква специална програма за четене на съдържанието му.

Какво е WPF файл?

Форма, създадена от софтуера на WordPerfect; включва полета за въвеждане на данни, които могат да бъдат персонализирани от потребителя; може да бъде отворен от Microsoft Word и изнесени от Adobe Capture.

Програми, които отварят WPF файлове

Windows
Corel WordPerfect X9
Microsoft Word 2016
Adobe Capture
Mac
Microsoft Word 2016

Препоръчано

.DCM файлово разширение
2019
.DX файлово разширение
2019
.BOK Разширение на файла
2019