.WEBPNP Разширение на файла

Тип на файла Web Point и Print File

РазработчикMicrosoft
популярност3.5
категорияСистемни файлове
форматДвоичен X

двоен

Този файл се записва в двоичен формат, което изисква специална програма за четене на съдържанието му.

Какво е WEBPNP файл?

Файл на драйвера за принтера, използван от Microsoft Windows; записани във формат .CAB и съдържащ инсталиращ пакет за драйвер за принтер; използва се за разпространение на драйвери за принтери, осигурени от уебсайтове или клиентски мрежи. Повече информация

Файловете WEBPNP често се разпространяват чрез протокола за уеб точка и печат ([MS-WPRN]), който определя метод за изтегляне на драйвери за печат, когато потребителят кликне върху връзка към уеб страница (HTTP заявка) или когато клиентска програма прави заявка за шофьор. Уебсайтът намира подходящия драйвер и след това връща WEBPNP файла на заявителя. Веднъж изтеглени, файлът може да бъде отворен, за да се инсталират драйверите на принтера.

WEBPNP файловете могат да съдържат следното съдържание:

  • Драйвер за принтер и инсталационни файлове
  • Инсталационен файл .INF за инсталацията
  • .BIN файл, определящ параметрите, необходими за достъп до данните за конфигурацията на принтера
  • .DAT файл, който включва всички други данни за настройка на принтера
Файловете WEBPNP се изпълняват от програмата на Windows wpnpinst.exe, която се намира в директорията на Windows System32.

Програми, които отварят WEBPNP файлове

Windows
Microsoft Windows

Препоръчано

.DCM файлово разширение
2019
.DX файлово разширение
2019
.BOK Разширение на файла
2019