.TOTALBACKUP Разширение на файла

Файл с общ размер на базата данни

РазработчикKedisoft
популярност3.7
категорияФайлове с данни
форматДвоичен X

двоен

Този файл се записва в двоичен формат, което изисква специална програма за четене на съдържанието му.

Какво е TOTALSBACKUP файл?

Резервен файл, създаден от Totals, програма, използвана за изготвяне на фактури; записва резервно копие на информацията за фактурата в .TOTALSDB файл; използва се за създаване на архиви на данни за фактури, които могат да се изпращат до външно устройство, място за онлайн резервно съхранение или друго безопасно място.

Програми, които отварят TOTALSBACKUP файлове

Mac
Kedisoft Общо

Препоръчано

.FOX Разширение на файла
2019
.ACORN Разширение на файла
2019
.SCSS разширение на файла
2019