.JSP разширение на файла

Тип на файла Java Server Page

Разработчикоракул
популярност3.4
категорияУеб файлове
форматТекст X

Текст

Този файл се запазва в обикновен текстов формат. Можете да отворите и прегледате съдържанието на този файл с текстов редактор.

Какво е JSP файл?

JSP файлът е генерирана от сървъра уеб страница. Той е подобен на .ASP или .PHP файл, но съдържа Java код вместо ActiveX или PHP. Кодът се анализира от уеб сървъра, който генерира HTML, който се изпраща на компютъра на потребителя. Повече информация

Тъй като Java кодът се анализира на уеб сървъра, крайният потребител никога не вижда JSP кода, а само HTML, генериран от Java кода в страницата. JSP страниците могат да бъдат редактирани с помощта на програма за уеб програмиране или основен текстов редактор.

Програми, които отварят JSP файлове

Windows
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Друг уеб браузър
Adobe Dreamweaver CC 2019
ES-Computing EditPlus
Студио Прогрес Стилус
Ричардсън EditRocket
Eclipse IDE за Java програмисти
Mac
Apple Safari
Mozilla Firefox
Google Chrome
Друг уеб браузър
Adobe Dreamweaver CC 2019
MacroMates TextMate
Ричардсън EditRocket
Eclipse IDE за Java програмисти
Linux
Mozilla Firefox
Google Chrome
Друг уеб браузър
Eclipse IDE за Java програмисти
Ричардсън EditRocket
ES-Computing EditPlus

Препоръчано

.MARKDOWN Разширение на файла
2019
.TD0 файлово разширение
2019
.JCZ Разширение на файла
2019