.INDB Разширение на файла

Тип на файла Adobe InDesign Book File

РазработчикAdobe Systems
популярност2.0
категорияФайлове с оформление на страници
форматДвоичен X

двоен

Този файл се записва в двоичен формат, което изисква специална програма за четене на съдържанието му.

Какво е INDB файл?

Файлът INDB съдържа книга, създадена от Adobe InDesign, професионална програма за оформление и публикуване на страници. Той съхранява множество .INDD документи, които съдържат страниците и главите на книгата. Файловете INDB включват също номера на страници, индекси и друга информация за форматиране. Повече информация

Файловете INDB се използват за съставяне на документи в по-голяма книга, както и за публикуване и отпечатване на последното копие. Те често са полезни за спестяване на компютърни ресурси при редактиране, тъй като компютърът не трябва да зарежда цялото съдържание на INDD файла, докато създава книгата.

За да създадете INDB файл, изберете File (Файл) → New (Нов) → Book (Книга), посочете книгата си, изберете мястото за запазване и щракнете върху Save (Запиши).

ЗАБЕЛЕЖКА: Книгите могат да бъдат достъпни чрез панела Книга в InDesign. Книгите са отделни от документите (INDD файлове), тъй като за запълване на съдържанието на книгата се използват един или повече документи.

FREE DOWNLOAD Вземете File Viewer за Android

Програми, които отварят INDB файлове

Windows
Adobe InDesign CC 2019
Mac
Adobe InDesign CC 2019

Препоръчано

.DCM файлово разширение
2019
.DX файлово разширение
2019
.BOK Разширение на файла
2019