Файлово разширение

2 вида файлове използват .fan файловото разширение.

  • 1. Формуляр • Z Анимационен файл
  • 2. Файл с анотации за финални шрифтове

Тип на файла 1 Форма • Z Анимационен файл

РазработчикAutoDesSys
популярност3.0
категорияCAD файлове
форматДвоичен X

двоен

Този файл се записва в двоичен формат, което изисква специална програма за четене на съдържанието му.

Какво е FAN файл?

Триизмерна анимация на модела, създадена по форма • Z, програма за 3D моделиране; съхранява времева линия с поредица от рамки и гледни точки; използва се за съхраняване на виртуални стъпки и демонстрации за проекти за изграждане на обекти, изграждане на интериорни демонстрации и други демонстрации. Повече информация

Файловете FAN могат да бъдат експортирани в .AVI и .MOV видео формати за споделяне с крайни потребители.

Програми, които отварят FAN файлове

Windows
Формата AutoDesSys • Z
Mac
Формата AutoDesSys • Z

Файл Тип 2 Файл с пояснителни финални шрифтове

РазработчикПравя музика
популярност2.0
категорияФайлове с настройки
форматN / A

неизвестен

Категориите на файловия формат включват Binary, Text, XML и Zip. Форматът на този тип файл не е определен.

.FAN File Association 2

Файл, създаден от Finale, продуцентска програма за музикални ноти; съдържа данни за кернинг, на които Finale се позовава, за показване на специфични интервали между символите в музикалните шрифтове. Повече информация

Във Finale всеки музикален шрифт има FAN файл. Файловете FAN, които са в папката за анотации на шрифта, се зареждат автоматично при стартиране на Finale.

На Mac можете да намерите FAN файловете, като щракнете с десния бутон на мишката върху приложението Finale в прозореца Finder, изберете Show Package Contents → Contents → Resources → Анотация на шрифта. Всички FAN файлове се намират в папката Анотации за шрифтове.

Програми, които отварят FAN файлове

Windows
Финален концерт
Mac
Финален концерт

Препоръчано

.FOX Разширение на файла
2019
.ACORN Разширение на файла
2019
.SCSS разширение на файла
2019