Файлово разширение

2 вида файлове използват .fan файловото разширение.

  • 1. Формуляр • Z Анимационен файл
  • 2. Файл с анотации за финални шрифтове

Тип на файла 1 Форма • Z Анимационен файл

РазработчикAutoDesSys
популярност3.0
категорияCAD файлове
форматДвоичен X

двоен

Този файл се записва в двоичен формат, което изисква специална програма за четене на съдържанието му.

Какво е FAN файл?

Триизмерна анимация на модела, създадена по форма • Z, програма за 3D моделиране; съхранява времева линия с поредица от рамки и гледни точки; използва се за съхраняване на виртуални стъпки и демонстрации за проекти за изграждане на обекти, изграждане на интериорни демонстрации и други демонстрации. Повече информация

Файловете FAN могат да бъдат експортирани в .AVI и .MOV видео формати за споделяне с крайни потребители.

Програми, които отварят FAN файлове

Windows
Формата AutoDesSys • Z
Mac
Формата AutoDesSys • Z

Файл Тип 2 Файл с пояснителни финални шрифтове

РазработчикПравя музика
популярност2.0
категорияФайлове с настройки
форматN / A

неизвестен

Категориите на файловия формат включват Binary, Text, XML и Zip. Форматът на този тип файл не е определен.

.FAN File Association 2

Файл, създаден от Finale, продуцентска програма за музикални ноти; съдържа данни за кернинг, на които Finale се позовава, за показване на специфични интервали между символите в музикалните шрифтове. Повече информация

Във Finale всеки музикален шрифт има FAN файл. Файловете FAN, които са в папката за анотации на шрифта, се зареждат автоматично при стартиране на Finale.

На Mac можете да намерите FAN файловете, като щракнете с десния бутон на мишката върху приложението Finale в прозореца Finder, изберете Show Package Contents → Contents → Resources → Анотация на шрифта. Всички FAN файлове се намират в папката Анотации за шрифтове.

Програми, които отварят FAN файлове

Windows
Финален концерт
Mac
Финален концерт

Препоръчано

.MARKDOWN Разширение на файла
2019
.TD0 файлово разширение
2019
.JCZ Разширение на файла
2019