Разширението на файла .CRDS

Тип на файла Windows CardSpace Backup File

РазработчикMicrosoft
популярност3.2
категорияРезервни файлове
форматДвоичен X

двоен

Този файл се записва в двоичен формат, което изисква специална програма за четене на съдържанието му.

Какво е CRDS файл?

Резервен файл, създаден от Windows CardSpace, приложение за управление на цифрова идентификация, включено в Windows 7; съдържа резервно копие на една или повече .CRD CardSpace карти; използва се при възстановяване на карти в случай на загуба или повреда; Използва се и за прехвърляне на карти между компютри.

Програми, които отварят CRDS файлове

Windows
Microsoft Windows CardSpace

Препоръчано

.TM Файлово разширение
2019
.OCT Файлово разширение
2019
Файлово разширение
2019