Разширение на файла .CLP

4 вида файлове използват разширение .clp .

  • 1. CrazyTalk Clip File
  • 2. Файл с клипборда на Windows
  • 3. Финален клип файл
  • 4. Clipper Compiler Instructions File

Тип на файла 1 CrazyTalk Clip File

РазработчикReallusion
популярност4.3
категорияФайлове с данни
форматДвоичен X

двоен

Този файл се записва в двоичен формат, което изисква специална програма за четене на съдържанието му.

Какво е CLP файл?

Видео клип, създаден от CrazyTalk, програма за анимация на лице, използвана за синхронизиране на аудиото на речта с движенията по лицето; записва кратък клип на изражението на лицето, записано в реално време; Използва се за вмъкване на предварително записани движения на лицето в графика на анимацията. Повече информация

CLP файловете могат да се използват за пестене на очите, жестовете на устата и други изрази, които предават емоциите на лицето.

Програми, които отварят CLP файлове

Windows
Reallusion CrazyTalk
Reallusion CrazyTalk Animator

Тип на файла 2 Файл с клипборда на Windows

РазработчикN / A
популярност3.8
категорияФайлове с данни
форматN / A

неизвестен

Категориите на файловия формат включват Binary, Text, XML и Zip. Форматът на този тип файл не е определен.

.CLP Асоциация на файловете 2

Информация, копирана в клипборда на Windows; обикновено се копират чрез избиране на обект или раздел от текст и натискане на Control-C или избиране на "Копиране" от менюто Редактиране; може да се постави в отворен прозорец или документ чрез натискане на Control-V или да изберете "Paste" от менюто Edit.

Програми, които отварят CLP файлове

Windows
Corel PaintShop Pro 2019
IrfanView

Тип файл 3 Финален клип файл

РазработчикПравя музика
популярност3.0
категорияФайлове на програмисти
форматТекст X

Текст

Този файл се запазва в обикновен текстов формат. Можете да отворите и прегледате съдържанието на този файл с текстов редактор.

.CLP Асоциация на файловете 4

CLP файлът е обикновен текстов файл, който съдържа инструкции за Clipper, компилатор, използван за генериране на програми от изходния код. Неговите инструкции казват на Clipper как да комбинира няколко модула за програмиране в един обект, така че да може да се използва за създаване на окончателна програма. Повече информация

ЗАБЕЛЕЖКА: Clipper е по-стар компилатор, базиран на xBase, който вече не се използва често.

Програми, които отварят CLP файлове

Windows
File Viewer Plus
клипер

Препоръчано

.MARKDOWN Разширение на файла
2019
.TD0 файлово разширение
2019
.JCZ Разширение на файла
2019